Disclaimer

Deze website wordt beheerd door SSEB, Smart Solutions Systems Boxmeer. SSEB is niet verantwoordelijk voor de inhoud van pagina’s die door externe links beschikbaar zijn. SSEB behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten, merkrechten en octrooien) met betrekking tot op de website gepresenteerde informatie (waaronder teksten, foto’s, grafisch materiaal en logo’s). Behalve het downloaden en printen van de geboden informatie voor eigen persoonlijk gebruik, is het niet toegestaan om de inhoud van de website, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van SSEB, over te nemen, te vermenigvuldigen of op welke wijze dan ook te distribueren of openbaar te maken.

SSEB aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van deze website. Onder andere aanvaardt SSEB geen enkele aansprakelijkheid wat betreft: – defecten, virussen en andere onvolkomenheden ten gevolge van de toegang of het gebruik van deze website, – de informatie die op of via deze website ter beschikking wordt gesteld, – het onderscheppen, manipuleren of ander oneigenlijk gebruik van informatie die via de website of per e-mail aan SSEB wordt gezonden of aan u wordt gezonden, – het verlies van gegevens, – downloaden of gebruik van software die via deze website beschikbaar wordt gesteld, of – aanspraken van derden in verband met gebruik van deze website.

SSEB behoudt zich het recht voor om de informatie op deze website (inclusief de tekst van deze disclaimer) te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling om deze disclaimer geregeld te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

Geïnteresseerd in een samenwerking?

Neem direct contact op via 0485 361 025 of info@sseb.eu.