FEM berekening voor een beeldscherm. SSEB voerde de FEM berekening uit ten behoeve van de constructie.

FEM berekening voor festival beeldscherm

Opdrachtgever: Producent van fijnplaatwerk

Eindklant: Deense festivalorganisatie

Toegepaste expertises: FEM berekeningen

De opdrachtgever is gespecialiseerd in onder andere plaatbewerking en het vervaardigen van zowel eindproducten als technische componenten. De opdrachtgever was bezig met de constructie van een groot beeldscherm. Dit beeldscherm zou gebruikt worden op een festival, de eindklant was een Deense festivalorganisatie.

FEM berekening
Aan SSEB werd gevraagd een FEM berekening uit te voeren ten behoeve van de constructie van het beeldscherm. FEM (Finite Element Method) is een analyse- en sterkteberekening. Deze methode wordt ook wel EEM (Eindige Elementen Methode) of FEA (Finiti Element Analyses) genoemd.

In dit geval heeft SSEB berekend hoeveel windkracht het beeldscherm kon doorstaan. Aan de hand van de gegevens die uit de FEM berekening kwamen, hebben we een advies kunnen uitbrengen aan de opdrachtgever.

FEM berekening voor een beeldscherm. SSEB voerde de FEM berekening uit ten behoeve van de constructie.

Het engineeringsteam van SSEB, Smart Solutions Engineering Boxmeer
FEM berekening voor een beeldscherm. SSEB voerde de FEM berekening uit ten behoeve van de constructie.
FEM berekening voor een beeldscherm. SSEB voerde de FEM berekening uit ten behoeve van de constructie.

Geïnteresseerd in een samenwerking?

Neem direct contact op via 0485 361 025 of info@sseb.eu.