Vooronderzoek tooling

Slimme oplossingen voor tooling door unieke aanpak

Volg-, snij- en buiggereedschap, transfergereedschap, dieptrekgereedschap en vormgereedschap ontwikkelen is dagelijks werk voor de SSEB engineers. Daar ligt altijd een heel gedegen vooronderzoek aan ten grondslag. Dat vooronderzoek is uniek binnen de toolingsector, maar standaard bij SSEB.

Van onze klanten, gereedschapmakers en OEM’s, horen we keer op keer dat ze de kwaliteit van het vooronderzoek door de SSEB engineers uniek vinden. Dat komt allereerst door de enorme praktijkkennis en ervaring van de SSEB engineers op het gebied van tooling. Daarnaast heeft SSEB er beleid van gemaakt om tijdens het vooronderzoek technische onmogelijkheden of problemen voortijdig te erkennen, zodat in het latere proces veel tijd en kosten worden bespaard.

Slimme oplossingen die voldoen aan uw eisen ten aanzien van prestaties, kwaliteit en prijs, of meer dan dat, komen niet vanzelf. De up-to-date vakkennis en ervaring van de SSEB engineers, en de geborgen unieke materiaalkennis bij SSEB zijn daarbij essentieel, maar er speelt nog meer: uw werkvloer! Sparren met u en uw team, praktijkkennis en –ervaring zijn net zo belangrijk. Daarom zitten onze engineers niet alleen achter hun bureau, maar zijn ze ook regelmatig op de werkvloer van klanten te vinden. Door deze werkwijze worden ze gevoed en geprikkeld om slimme oplossingen te bedenken.

Betrokken vanaf het idee

SSEB engineers worden het liefst al direct bij de idee-fase betrokken bij het project. Ook opdrachtgevers vinden dit prettig. De kennis van de SSEB engineers is, net als de sectoroverschrijdende ervaring op het gebied van tooling, gewenst om snel tot slimme oplossingen te komen.

SSEB engineers ontwikkelen niet zonder gedegen vooronderzoek. Technische onmogelijkheden of andere problemen die zonder gedegen vooronderzoek pas later aan het licht komen, worden daarmee zo goed als uitgesloten. Dat kan heel veel tijd en geld schelen.

Gereedschap ontwikkeling? Eerst een uitgebreid vooronderzoek!

In het uitgebreide vooronderzoek worden alle belangrijke zaken besproken en vastgelegd. Ook worden er in deze fase al diverse belangrijke beslissingen gekomen voor het verdere proces van de ontwikkeling van het gereedschap. Standaard hoofdstukken die bij SSEB in elk vooronderzoek naar voren komen zijn:

– Doelstelling
Uw wensen en eisen ten aanzien van de kwaliteit, prestaties, prijs en het gewenste rendement worden besproken en vastgelegd.

– Technische en wettelijke eisen
Samen met uw team bespreken we de technische en wettelijke eisen die aan het gereedschap en het product gelden.

– Materiaal eigenschappen
SSEB kent als geen ander de eigenschappen van staal, aluminium en titanium. De enorme materiaalkennis van meer dan 20 jaar is geborgen in de SSEB systemen. Van deze unieke materiaalkennis kunt u profiteren. Uw SSEB engineer kan u alles vertellen over specifieke materiaal eigenschappen die voor uw project van toepassing zijn.

– Productiemethoden
In dit hoofdstuk wordt de productiemethode beschreven die vanuit het vooronderzoek de beste methode blijkt te zijn. Ook de afwegingen en berekeningen tijdens deze fase delen onze SSEB engineers met u en uw team. Alle kennis is gewenst om uiteindelijk tot het beste resultaat te komen.

– Kostenbeheersing
Heel belangrijk, hoe kunnen we, met behoud van het gewenste resultaat, de kosten van de productie zo laag mogelijk houden. SSEB geeft u ook aan hoe de kosten van de verdere stappen in ontwikkeling en constructie van het gereedschap strak gehouden worden.

State-of-the-art tooling software

Tijdens het vooronderzoek en de ontwikkeling van het gereedschap hebben de SSEB tooling engineers de beschikking over state-of-the-art software voor bijvoorbeeld haalbaarheidsstudies, sterkteberekeningen, simulaties en meer. Enkele programma’s waar de SSEB engineers mee kunnen lezen en schrijven zijn Catia, Siemens NX, Siemens PLM, Autoform en CoDeSys.

Praten over gereedschappen?

Zoekt u een zeer ervaren en deskundige partner op het gebied van tooling? Voor volg-, snij- en buiggereedschappen, transfergereedschappen, dieptrekgereedschappen of vormgereedschappen? Kom dan beslist een keer kennis maken met onze engineers. U zult snel overtuigd zijn van de unieke expertise van SSEB op het gebied van tooling. Neemt u contact met ons op voor een vrijblijvende afspraak?

Geïnteresseerd in een samenwerking?

Neem direct contact op via 0485 361 025 of info@sseb.eu.