Methode planning

De term ‘Methodeplan’ is afkomstig uit de automobielindustrie, de automotive sector, maar SSEB gebruikt deze term ook in alle andere sectoren waarvoor de SSEB engineers werken.

Met een methodeplan bedoelen we de nauwkeurige vastlegging van de concrete uitvoering van een productieproces. Methodeplanning gaat over productvorm en productmateriaal aan de ene kant en gereedschap en machines aan de andere kant. Er wordt bekeken met welke processen het product maakbaar is.

Dagelijks werk

Voor de SSEB engineers is het maken van methodeplanningen dagelijks werk. Ook daarvoor gebruiken zij al heel lang AutoForm, het systeem waarmee bij SSEB ook de simulaties en de haalbaarheidsstudies of maakbaarheidsanalyses worden verricht. De SSEB engineers leggen in het methodeplan onder meer het volgende vast:

– materiaal van het product
– de bewerkingsprocessen
– de platinevorm
– de gereedschappen
– de te gebruiken persen met hun instellingen

De SSEB engineers gebruiken het methodeplan ook voor het vastleggen van ervaringsgegevens van het productieproces. Daarnaast worden wijzigingen in het productieproces bijgehouden om het methodeplan up-to-date gehouden.

SSEB engineers: uitmuntend in methodeplanning

Ook bij methodeplanning komt de enorm grote materialen kennis, die SSEB in heel veel jaren heeft opgebouwd, en in haar AutoForm systeem heeft geborgen, goed van pas. Dat is ook een belangrijke reden voor de kwaliteit van de methodeplanning bij SSEB. Des te meer kennis er van de materialen is, des te beter een engineer in staat is een optimaal methodeplan te maken.

Volgens klanten van SSEB is SSEB uitmuntend in methodeplanning. De engineers werken aan een productieproces dat een goed product garandeert met een zo hoog mogelijk rendement. Zo zorgen de SSEB engineers met hun methodeplan voor:

– minder falen
– minder afval
– minder stappen
– efficiënter werken
– een hoger rendement voor de klant

SSEB een methodeplan laten maken?

Graag overtuigen wij ook u van de uitmuntende kwaliteit in methodeplanning die onze klanten ervaren. Daarom nodigen wij u uit om contact op te nemen voor een vrijblijvend gesprek.

Geïnteresseerd in een samenwerking?

Neem direct contact op via 0485 361 025 of info@sseb.eu.